Formularz zapytania

zamknij
Masz pytanie dotyczące produktów w schowku? Wypełnij formularz i wyślij do nas Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy REJS Spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie ul. Mławska 61 oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych pochodzących od REJS Spółka z o.o. drogą e-mailową (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwości ich poprawiania. Wszystkie przekazane dane pozostaną do wyłącznej wiadomości firmy REJS Spółka z o.o. i nie zostaną wykorzystane w celach innych niż powyżej podane.
pola obowiązkowe
Wyślij

Rejs

Schowek

Ilość przedmiotów: 0
Zamknij

Regulamin sklepu internetowego

Drukuj

1. Informacje wstępne

Przed dokonaniem  zakupu w sklepie internetowym rejs.eu prosimy o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem.
Dane firmy:   

REJS Spółka z o.o.
ul. Mławska 61
87-500 Rypin

NIP 892-14-04-630
REGON 911339331

tel. 54 280 56 51

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000176051 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy
Numer konta bankowego: 26 1090 1506 0000 0001 2600 1643

Dane firmy do celów reklamacyjnych towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego:

REJS Spółka z o.o.

Sklep detaliczny

87-500 Rypin

ul. Mławska 48

tel. 54 280 233 7224

sklep24@rejs.eu

2. Realizacja zamówień

Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu złożenia zamówienia na stronie www.rejs.eu i potwierdzenia zwrotną informacją o przyjęciu zamówienia. Czas realizacji zamówienia wynosi do 21 dni roboczych w zależności od dostępności towaru w magazynie. Terminy te w wyjątkowych sytuacjach mogą nieznacznie się wydłużyć z przyczyn niezależnych od sklepu.  Potwierdzenie terminu realizacji zamówienia następuje drogą elektroniczną na adres mejlowy podany podczas składania zamówienia. Warunkiem realizacji zamówienia jest założenie konta w serwisie i dokonanie zamówienia poprzez narzędzie „koszyka” w Sklepie Internetowym rejs.eu.

3. Ceny towarów i koszty dostawy

Ceny towarów w Sklepie Internetowym rejs.eu są podane w cenach brutto (zawierają podatek VAT). Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące oferty handlowej prosimy kierować pod adres e-mail: sklep24@rejs.eu. Kupujący po rejestracji w Sklepie  Internetowym rejs.eu jak i dokonaniu zakupu jednocześnie akceptuje warunki zawarte w powyższym regulaminie.

3.1. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

3.2. Na całkowitą wartość zamówienia składa się: cena towaru i koszty przesyłki 

3.3  Koszt przesyłki zamówionych produktów w Sklepie Internetowym rejs.eu wynosi:
Przesyłka drobnicowa - paczka
maksymalna waga paczki do 31,5 kg
maksymalna długość paczki do 2mb  (sprawdź możliwe wymiary paczki)
18,50 PLN koszt nadania przesyłki opłaconej
23,50 PLN koszt nadania przesyłki za pobraniem opłaty u kuriera

Przesyłka paletowa lub paczka do 50kg

maksymalna waga paczki do 50 kg
maksymalna wysokość palety lub paczki do 2,3mb (sprawdź możliwe wymiary paczki)
133,00 PLNkoszt nadania przesyłki opłaconej

145,50 PLN koszt nadania przesyłki za pobraniem opłaty u kurieraPrzesyłka paletowa lub paczka do 50kg


3.4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę towaru i koszty przesyłki, zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3.5. Informacja o formach płatności zawarta jest w par. 4 niniejszego regulaminu

 

4. Dostawa i sposób zapłaty

 

Zamówione produkty wysyłane są codziennie od poniedziałku do piątku, przy czym zamówienia złożone do godz. 16.00  przyjmowane są do realizacji w następnym  dniu roboczym, natomiast zamówienia złożone po godz. 16.00 - 2 dni później.

4.1 Dopuszcza się dwa sposoby zapłaty za zamówione produkty, jeden z nich należy wskazać wybierając formę zapłaty podczas składania zamówienia:

1. Przelew bankowy

Po złożeniu zamówienia i otrzymaniu potwierdzenia jego dokonania, należy uregulować należność na podany w regulaminie numer konta bankowego. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu środków pieniężnych na konto sprzedającego.

2 Sprzedaż za pobraniem opłaty u kuriera

Opłatę za zamówienie należy uiścić u kuriera podczas odbioru zamówionego towaru.

4.2 Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.


4.3 Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować jak najszybciej się z BOK w celu wyjaśnienia sprawy.


5. Reklamacje

5.1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi rzeczy bez wad. 

5.2. Wszystkie produkty w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i powinny być wolne od wad. 

5.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną. 

5.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.

5.5. W przypadku wad towaru, Klient może żądać – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; „Kodeks cywilny”) – naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

5.6. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi powinny być składane pisemnie, wraz z reklamowanym towarem, z zastrzeżeniem pkt 5.8 poniżej, na adres: Sklep Detaliczny REJS Spółka z o.o. 87-500 Rypin, ul. Mławska 48

5.7.    Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamowanych towarów odsyłanych pocztą lub kurierem za pobraniem.

5.8. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Klienta na adres wskazany w    pkt 5.6 powyżej byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest obowiązany udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, którym  towar się znajduje.

5.9. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon lub fakturę) oraz opis wady reklamowanego towaru.

5.10. Sklep rozpatruje reklamacje oraz informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.

5.11. Koszty związane z odesłaniem Sprzedawcy towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 

5.12.  W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klienta przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do wyżej wymienionych procedur określają każdorazowo przepisy prawa regulujące ich zastosowanie i przebieg (np. możliwość skierowania sprawy, za zgodą Klienta i Sprzedawcy, do stałego polubownego sądu konsumenckiego).

Ogólne warunki rozpatrywania reklamacji obowiązujące w Sklepie Internetowym rejs. eu (do pobrania w formacie PDFDOC)

6. Odstąpienie od umowy 

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827; „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6.9 i pkt 6.13 poniżej, w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta.


6.2. Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru należy przesłać na adres: Sklep Detaliczny REJS Spółka z o.o. 87-500 Rypin, ul. Mławska 48


6.3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru, wskazanego w pkt 6.1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.


6.4. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty został w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru można złożyć na wymienionym formularzu. 


•    Wzór formularza odstąpienia od umowy – kliknij tutaj aby pobrać


6.5.    Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarta została w załączniku nr 1 do Ustawy o prawach konsumenta.


6.6. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, zakupiony towar należy zwrócić na adres: Sklep Detaliczny REJS Spółka z o.o. 87-500 Rypin, ul. Mławska 48, z zastrzeżeniem pkt 6.7 poniżej, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.


6.7. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Klienta na adres wskazany w pkt 6.6 powyżej byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest obowiązany udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, którym towar się znajduje.


6.8.    Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwracanych towarów wysłanych pocztą lub kurierem za pobraniem.


6.9.    Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.


6.10.    Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


6.11.    Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.


6.12.    W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży towaru, umowę tą uważa się za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym ceny towaru oraz poniesionych przez Klienta kosztów dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem pkt 6.13 poniżej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu wyżej wymienionych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, ze Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał numer konta bankowego do dokonania przelewu płatności.


6.13.    Jeżeli Klient przy zawarciu umowy sprzedaży towaru wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru proponowany przez Sprzedawcę, Klient ponosi różnicę w kosztach związanych ze sposobem dostarczenia towaru wybranym przez Klienta a najtańszym sposobem dostarczenia towaru proponowanym przez Sprzedawcę (Sprzedawca zwraca koszty najtańszego sposobu przesyłki spośród proponowanych.


6.14.    Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:


a)   której przedmiotem jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

b) której przedmiotem jest towar realizowany na indywidualne zamówienie Klienta.

7.Ochrona danych osobowych

REJS Spółka z o.o. oświadcza, że wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu Internetowego rejs.eu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Otrzymywanie informacji o ofercie, wyprzedażach czy promocjach nastąpi wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Kupującego poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikony.

8. Postanowienia końcowe

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu Sklepu, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

Regulamin sklepu jest ważny od 25 grudnia 2014